รายงานข้อมูลและสถิติ

คณะ วิทยาลัย สำนัก และ สถาบัน

มีจำนวน “21

หลักสูตร

มีจำนวน “116

นักศึกษาปัจจุบัน

มีจำนวน “5992

บุคลากร

มีจำนวน “1984

ข้อมูลจากรายงานประจำปีงบประมาณ 2562

Top