นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

1. คุกกี้ (cookies) คืออะไร

  คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กหรืออาจเรียกกว่าสคริปต์ (Script) ที่ถูกนำไปติดไว้ในเว็บไซต์เพื่อใช้ติดตามและบันทึกข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ คุกกี้ไม่เป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรือความปลอดภัยของผู้ใช้อย่างที่เข้าใจ และไม่เกี่ยวข้องกับไวรัส เช่น 'โทรจัน' แต่อย่างใด เมื่อผู้ใช้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะอนุญาตให้เว็บไซต์ “จดจำ” ตัวตนของผู้ใช้และวิธีที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้งที่ผู้ใช้กลับมาเข้าชมอีก

Cookie Consent คืออะไร?

  Cookie Consent คือ การขอความยินยอมจาก User ในการให้คุกกี้ (Cookie) เก็บข้อมูลและขอใช้ข้อมูลของ User ด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นการเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของ User และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมาย PDPA อีกด้วย

Cookie Consent Banner คืออะไร?

  Cookie Consent Banner คือ แบนเนอร์บนเว็บไซต์หรือแอปพิลเคชันที่แจ้ง User ว่า เว็บไซต์หรือแอปฯ ขอความยินยอมในการใช้คุกกี้เก็บข้อมูลและใช้ข้อมูลของ User เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ โดยส่วนประกอบสำคัญของ “คุกกี้แบนเนอร์” ก็อย่างเช่น มีการขอความยินยอมใช้ข้อมูล, ระบุจุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจน, User สามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมให้ใช้ข้อมูลได้ (Cookie consent preference)

2. หากผู้ใช้ต้องการควบคุมสิทธิ์เกี่ยวกับคุกกี้ของผู้ใช้

  หากผู้ใช้ไม่ต้องการรับคุกกี้ ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้เพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ให้ผู้ใช้ หรือผู้ใช้สามารถปฏิเสธคุกกี้ได้โดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถลบคุกกี้ที่ตั้งค่าแล้วได้อีกด้วย

3. วิธีการใช้งานคุกกี้ของมหาวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บที่บริการโดย Google Inc. (Google) โดยใช้คุกกี้ในการช่วยวิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ในระบบของมหาวิทยาลัย

  และจะมีการใช้สิ่งที่เรียกว่า “รหัสผู้ใช้" ในเว็บไซต์นี้ รหัสผู้ใช้ทำหน้าที่เป็นเหมือนนามแฝงของผู้ใช้ใน Google Analytics Google เชื่อมต่อลักษณะการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้และรหัสผู้ใช้กับโพรไฟล์

  Google Analytics ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ในรูปแบบที่ไม่ระบุชื่อในอุปกรณ์ที่หลากหลาย (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต พีซี ฯลฯ)

  ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ (รวมถึงที่อยู่ IP ของผู้ใช้) จะได้รับการส่งผ่านไปจัดเก็บไว้โดย Google บนเครื่องแม่ข่ายในสหรัฐอเมริกา Google จะใช้ข้อมูลนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์สำหรับมหาวิทยาลัย และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเทอร์เน็ต Google ยังอาจส่งผ่านข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว หรือในกรณีที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลนั้นในนามของ Google จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ IP กับข้อมูลอื่นใดที่ Google มีอยู่

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ http://www.aboutcookies.org

4. ข้อตกลงผู้ใช้

  หากใช้งานเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อ ถือว่าผู้ใช้ยินยอมให้มีการติดตั้งคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่รับคุกกี้ มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับประกันได้ว่าประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้จะเป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร

Top