แผนที่และการเดินทาง

แผนที่มามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยรถโดยสารประจำทาง ขสมก

สายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. ที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมากมาย หลายสายรอบมหาวิทยาลัย
โดยสามารถแบ่งเส้นทางเดินรถตามสายถนนทั้ง 2 เส้นทาง ดังนี้

ถนนราชวิถี
สายรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย ได้แก่
18, 19, 28, 56, 108, 510, 515, ปอ.พ.4 และ 539
ถนนสามเสน
สายรถประจำทางที่ผ่านมหาวิทยาลัย ได้แก่
3, 9, 16, 19, 30, 32, 33, 49, 64, 65, 110, 505 และ 524

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ส่งข้อความถึงเรา

Submit * โปรดกรอกให้ครบ
Top