ระบบการใช้งาน VPN

โปรแกรม VPN

VPN ย่อมาจาก Virtual Private Network ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายภายในองค์กรโดยที่ไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลภายนอก การใช้ VPN จะช่วยเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งไปยังเว็บไซต์หรือเครือข่ายที่ต้องการเชื่อมต่อ ซึ่งทำให้สามารถป้องกันการแฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีจากการเข้าถึงข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ นอกจากนี้ VPN ยังสามารถเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาที่ถูกบล็อกหรือจำกัดจากภายนอกองค์กรได้ด้วย


Download VPN Software


อ่านรายละเอียด

VPN เป็นบริการสำหรับอาจารย์, บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ทำให้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัยหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นๆจำลองให้เหมือนกับผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากภายในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย การเข้าถึง ระบบสารสนเทศต่างๆที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้


คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน


วิดีโอการติดตั้งและการใช้งาน

Top