ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม Color of Bangkok JONONE


ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม Color of Bangkok JONONE

ใครที่ชอบงานศิลปะแนว Street Art และ Graffiti ต้องมางานนี้ ครั้งแรกในเมืองไทย ที่จะได้ใกล้ชิดกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก "Jonone"
ศิลปินชาวอเมริกันท่านนี้จะมาพูดคุยบอกเล่าประสบการณ์และวาดลวดลายสีสันบนพื้นหน้าลานคณะศิลปกรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
พร้อมพิธีเปิดนิทรรศการ ‘Color of Bangkok’
ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
**กิจกรรมนี้เข้าร่วมฟรี**

▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾▾
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

Top