รับสมัคร น.ศ. ใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)


รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ก้าวสู่อนาคตที่ “สวนสุนันทา” รอบที่ 2 Quota พร้อมรับสมัครทุนเพชรสุนันทา วันนี้ถึง 30 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2 Quota)
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
www.ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Top