ร่วมกิจกรรมฟังประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ แนะนำการเติบโตในอนาคตกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ PTG Energy

ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมฟังประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ แนะนำการเติบโตในอนาคต
16 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


-รับ 3️ หน่วยกิจกรรมพร้อมของที่ระลึก
-ผู้เข้าร่วมงาน รับฟรีกาแฟพันธ์ไทย
ได้รับความรู้และของที่ระลึกเยอะแบบนี้ ห้ามพลาดนะ
ลงทะเบียนได้เลย จำกัดแค่ 200 คนเท่านั้น
https://forms.gle/a1s9Bz89qn9Zcef46
https://forms.gle/a1s9Bz89qn9Zcef46
https://forms.gle/a1s9Bz89qn9Zcef46

ที่มาจาก : https://www.facebook.com/ssru.stu

Top