เปิดจองรอบสอบ ICTรอบสอบ ICT เดือน มีนาคม 2566

เปิดจองรอบสอบวันแรก 8 มีนาคม 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม ตามภาพด้านล่างนะคะ ☺️

สมัครลงทะเบียนสอบ ICT

วิธีการสมัครสอบ ICT

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ITCenterSSRU/photos/a.305302932838603/5838107616224746

สถานที่สอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2

ข้อห้าม : ไม่อนุญาตให้นักศึกษา นำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ เช่น นาฬิกา smart watch ที่สามารถส่ง sms ได้

             โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/ITCenterSSRU/inbox

Tel : 02-160-1233

Top