เปิดรับสมัครผู้สนใจนักออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ "Smart Start Up" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาทเปิดรับสมัครผู้สนใจนักออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ "Smart Start Up" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

ด่วน !! ชมรม SSRU Start Up Club หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับสมัครผู้สนใจนักออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ "Smart Start Up" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ผู้เข้ารอบ Pitching จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคะแนนกิจกรรม และได้รับใบประกาศจากทางชมรม
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 มีนาคม 2566 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ Pitching ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 ส่งผลงานได้ ทั้งประเภทเดี่ยว หรือทีม
-------------------------------------------------------------------
สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/iDYeF9xYso7tZEMy6 หรือ Scan QR code สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : SSRU Start Up Club
ที่มา:
https://ird.ssru.ac.th/th/home
https://centraloffice.ssru.ac.th
www.president.ssru.ac.th
*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
www.ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssru.ac.th

Top