คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปิดรับสมัคร Quota Tcas 2566 (รอบ 2)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม – 30 มีนาคม 2566
สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th
---------------------------------------------------------
#ssru #สวนสุนันทา #dek66 #TCAS66 #Quota
#คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #FITSSRU
ที่มาจาก : https://www.facebook.com/ssru.fit

Top