ขอเชิญร่วมงาน "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม" โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดโครงการ การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15

ขอเชิญร่วมงาน "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม"
โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ได้จัดโครงการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 15 "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเกียงเพื่ออยู่ร่วม"
"HUMANITIES HE ARING: DISCUSSING VOICES FOR CO-EXISTENCE"
ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น.
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาลงทะเบียนเข้าร่วม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdI8yyjI1sdHelPJyl2CU_DMdhj4bFZXAFsc60DukOy8cSA/viewform


สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-160-1174

*******************

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนอุปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
www.ssru.ac.th
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssri.ac.th


Top