มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ 2- ความสามารถทางวิชาการและพิเศษ -
- โครงการทุนเพชรสุนันทา -

วันนี้ ถึง 30 มีนาคม 2566

สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-160-1380

*******************
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
IG : ssru_official
Line: @482vxgab
Twitter : ssru_official
E-mail : pr@ssri.ac.th
Top