“ดู เดย์ ดรีม” มอบรางวัล 100,000 บาท ให้คนเก่งสร้างสรรค์

ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับกิจกรรมการท้าทายความสามารถ และปลุกความคิดสร้างสรรค์ของน้อง ๆ ในกิจกรรม “ชวนน้องมารีวิว กับโลจิสติกส์ สวนสุนันทา” รีวิวยังไงให้โดนจิตโดนใจ

โดยร่วมมือระหว่าง บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ทั้งนี้ รอบศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มอบหมายให้ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ฉัตรรัตน์ โหตระไวศยะ คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรับมอบการสนับสนุนของรางวัล รวมมูลค่า 100,000 บาท จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)
โดย คุณตามตะวัน แจ่มจำรัส ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด เป็นผู้มอบ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ที่มา : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

……………………

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนอุปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Top