เดินกินถิ่นพระนาง “ส ว น นั น ท์ F U N F A I R” เชิญชวนรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกับงาน ส ว น นั น ท์ F U N F A I R

เดินกินถิ่นพระนาง “ส ว น นั น ท์ F U N F A I R”
เชิญชวนรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ร่วมกิจกรรมสนุกสนานกับงาน ส ว น นั น ท์ F U N F A I R

โดยความร่วมมือกันของ 4 หน่วยงาน (คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม)วันที่ 9 มีนาคม 2566 นี้

พร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย
- เดินชมนิทรรศการ
- workshop
- การแสดงบนเวที
- ดนตรีฟังเพลิน
- ร้านค้าร้านอาหารอย่างจุใจ

========

สอบถามเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
Top