คณะครุศาสตร์เปิดรับสมัคร รอบที่ 2 รอบโควต้าวิชาการและทุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2566OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO


ช่องทางการจัดส่งแฟ้มสะสมผลงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สังคมศึกษา : http://bit.ly/3XRzECf
ภาษาไทย : http://bit.ly/3HMqwsM
ภาษาอังกฤษ : http://bit.ly/3Hj1uQC
คณิตศาสตร์ : http://bit.ly/3DxY2QW
การศึกษาปฐมวัย : http://bit.ly/3HK9Fqu
วิทยาศาสตร์ทั่วไป : http://bit.ly/3RmwPq6
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา : http://bit.ly/3kStHGh
ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์ : https://admission.ssru.ac.th
Top