วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)สมัครเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) กับสวนสุนันทา
.....เรียนวันอาทิตย์วันเดียว.....
เลือกเรียนได้ทั้ง "กรุงเทพฯ" หรือ "นครปฐม"
อยากเรียนสาขาไหนเลือกเลย...
-ห้องเรียน "กรุงเทพฯ"-
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
-สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
-สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
-ห้องเรียน "นครปฐม"-
-สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
เรียนกับเรา...ได้อะไร ???
=เรียนจริง ปฏิบัติจริง ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน
=ได้ Contact กับเจ้าของธุรกิจ
=ผู้เรียนได้เเลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน
=สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้
=มีห้องปฏิบัติการให้ใช้ระหว่างเรียน
=รับวุฒิ ม.6 ปวส. ปวช. กศน.
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 ก.พ. 66
คลิกเลย >> https://forms.gle/a8h3922pmS6SpxYw7
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Tel : 081-4149194 คุณปกรณ์ยศ วิทยานันตนารมย์ (พี่โอ้)
Tel : 063-1713427 คุณศรีไพร ศรีพนมวัน (พี่อร)
Tel : 089-6147936 อ.ไกรวิทย์ สินธุคำมูล (อ.นอร์ท)
Top