ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564ด้วยกองพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2564

และกำหนดให้รายงานตัวในการตัดชุดครุย ในระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน และ วันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2565 ดังนั้น

บัณฑิตต้องตรวจสอบรายชื่อของตนเองให้เรียบร้อย เพื่อมารายงานตัวในการตัดชุดครุย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 - 2564

ได้ตาม link ด้านล่างนี้

>>> ตรวจสอบรายชื่อ  <<<


Top