ขั้นตอนการการลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3/2565

การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3/2565

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ที่ reg.ssru.ac.th


Top