เปิดจองคิวถ่ายภาพบัณฑิตเพื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาที่ยื่นคำร้องเพื่อสำเร็จการศึกษาในเทอม 2/2565 และ 3/2565
รบกวนส่งตัวแทนสาขาวิชา ติดต่อจองคิวถ่ายภาพยื่นจบการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผ่านID LINE: @502ewnbl


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ➡️ https://www.facebook.com/multimedia.ssru
Top