ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกัน รักษ์โลก สืบสานประเพณีไทย ด้วยการลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทงออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่ต้องการรักษ์โลก สืบสานประเพณีไทย ด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียว การลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทง เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจะทำกันในคืนวันเพ็ญ เดือน 12 หรือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง
และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่างๆ ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ
แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ 
โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กันในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
หลายคนอาจไม่สะดวกเดินทางไปลอยกระทง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมาลอยกระทงออนไลน์กันนะคะ
แถมช่วยกันรักษ์โลก ด้วยการไม่ลอยกระทงลงแม่น้ำ ลำคลอง

อยู่ที่ไหน….ก็ลอยได้” มาร่วมลอยกระทงออนไลน์กับดิ โอลด์ สยาม กันนะคะ

-: คลิกเพื่อลอยกระทงออนไลน์ :-


Top