สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2020

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
ภายใต้แนวคิด Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา
ในกิจกรรม “Be Smart with Your Heart การสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย”
วิทยากรโดย คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์
รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2020ในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook
เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/13htFUKqRVGeBsuP6
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วณิชยา บุษบงส์ โทร. 087-5061474

Facebook เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ : อาจารย์ภาณุวัฒน์ กาหลิบ
ข่าว : วณิชยา บุษบงส์
Top