กำหนดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

--------
สมัครได้ที่
http://admission.ssru.ac.th

--------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
02-160-1380 : ฝ่ายรับสมัคร
02-160-1023 : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

--------

Top