กัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางการแพทย์ เปิดโรงปลูกกัญชา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลอุทัย

“กัญชาเวชศาสตร์ สวนสุนันทา” เดินหน้าสร้างความร่วมมือทางการแพทย์เปิดโรงปลูกกัญชา ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน“โรงพยาบาลอุทัย”

สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายแพทย์เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 97 คน เข้าเยี่ยมชมโรงปลูกกัญชา พร้อมแนะนำหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ แนวทางการนำกัญชาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 โดย อาจารย์ ดร.ชวลิต โยงรัมย์ และ อาจารย์ พท.ป.ภาณุพันธ์ ศรีพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ ต่อไปสำหรับโรงปลูกกัญชาของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม เป็นโรงเรือนระบบปิด ระดับเมดิคอลเกรด เพื่อใช้ในการผลิตยา และนอกจากนี้ยังมีหัองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องแยกสารเคมี และโรงงานผลิตยา ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ มาตรฐาน Good Manufacturing Practices หรือ GMP
Top