มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลงนามถวายพระพรคลิกที่นี่ 


Top