ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 กรกฎาคม 2565มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป

ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา โทร.021601355
Top