ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก Quota(รอบที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Quota)ตรวจสอบรายชื่อได้ที่

https://admission.ssru.ac.th
Top