"ผงหวานน้ำตาลโตนด" นวัตกรรมนศ.ปี4คว้าเหรียญทอง "วันนักประดิษฐ์" ปี64-65

งาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564-2565 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สิ้นสุดไปแล้ว พร้อมการแจ้งเกิดของคนรุ่นใหม่ผ่านนวัตกรรม “ผงหวานน้ำตาลโตนด” ที่คว้าเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากงานนี้

เจ้าของผลงานนวัตกรรม ผงน้ำตาลโตนด หรือ "ผงหวานน้ำตาลโตนด" เป็นของคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาว สองนักศึกษา "นายกัมพล กุรัมย์ และ นางสาวโยฐิตา จันทรส" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สามารถคว้าเหรียญทองและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการส่งผลงานนวัตกรรม "ผงหวานน้ำตาลโตนด" เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 ภายใต้การควบคุมดูแลของ "ผศ.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์" ที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ "อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า" เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย

นางสาวโยฐิตา จันทรส  เปิดเผย "คมชัดลึกออนไลน์" ว่านวัตกรรม "ผงหวานน้ำตาลโตนด" เป็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสุขภาพของน้ำตาลโตนด

ซึ่งมีเป้าหมาย ในการยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารตาลโตนดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีการทำตาลในพื้นที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการเกษตรที่ถือว่าเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่ตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น

“และเป็นการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาตาลโตนด อาชีพการขึ้นตาล และทำน้ำตาลจากบรรพบุรุษ ในชุมชนอำเภอบางคล้า ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการเป็นอาหารสุขภาพให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค” นางสาวโยฐิตากล่าว

นายกัมพล กล่าวเสริมว่า และทำให้มีกรรมวิธีที่ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนต่ำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนดสด ให้มีความทันสมัยตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันมากขึ้น

นายกัมพล กล่าวต่อว่า พวกเราจึงได้คิดว่า หากแปรรูปน้ำตาลโตนดสด ซึ่งเป็นน้ำหวานจากช่อดอก และช่อผลของตาลโตนดธรรมชาติ 100% ที่มีความหวานและความหอม รสชาติเป็นเอกลักษณ์ และเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำผศ.ดร.ศันสนีย์ แสนศิริพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักโครงการ Thailand New Gen Inventor Award 2021 กล่าวเสริมว่า "ผงหวานน้ำตาลโตนด" ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน้ำตาลทรายขาว ให้เป็นน้ำตาลโตนดในรูปแบบผง ซึ่งมีรสหวานอร่อย ไม่ปรุงแต่งรสและสี ละลายง่าย มีความสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ให้สามารถนำไปประกอบในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตามความต้องการของผู้บริโภคได้

"ไม่เพียงเท่านั้น ทั้งยังเป็นการกระตุ้นในการสร้างค่านิยมใหม่ด้านการบริโภคน้ำตาลโตนดเพื่อสุขภาพ รวมถึงเป็นการเพิ่มรายได้ครัวเรือนแก่เกษตรกรผู้ปลูกตาลและผู้มีอาชีพทำน้ำตาลโตนด ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจระดับฐานรากอีกด้วย"ผศ.ดร.ศันสนีย์ กล่าวผศ.ดร.ศันสนีย์ กล่าวอีกว่า ผงน้ำตาลโตนด ผลิตจากน้ำตาลโตนดด้วยเทคโนโลยีกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท (Foam-mat drying) ให้น้ำตาลโตนดในรูปแบบผงที่ให้รสหวาน โดยไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลทราย

"ใช้ชงเข้ากับเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรผงชงดื่มผสมน้ำตาลโตนด (Instant Herb Beverage Powder with Toddy Palm Sugar) 


และอยู่ในชุดโครงการวิจัย การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมอาหารเพื่อการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าเชิงสุขภาพของน้ำตาลโตนด (Development of Food Innovation for Value-added and Health Benefit of Toddy Palm Sugar) ซึ่งขณะนี้ ผลงานดังกล่าวได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา” ผศ.ดร.ศันสนีย์ กล่าว
Top