โลจิสติกส์ สวนสุนันทา จับมือเซ็นทรัลรีเทลฯ มอบ 100 ทุนเรียนฟรีป.ตรี 100 % มีรายได้ระหว่างเรียน จบการศึกษามีงานรองรับ 100 %
เรียนฟรี 100 % จำนวน 100 ทุน !! 
มีรายได้ระหว่างเรียน เมื่อจบการศึกษามีงานรองรับ 100 %

ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล โดยความร่วมมือระหว่าง
บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
และ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(ระบบการศึกษาทางไกล) 2 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร 
-อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
-วุฒิการศึกษา ปวส.
-สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
-สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดหลักสูตร
-มีใจรักบริการ อดทน พร้อมเรียนรู้งาน

…………………………………….

 กำหนดการ 
-รับสมัครถึง 31 มีนาคม 65 
-สัมภาษณ์ 3 เมษายน 65 
-รายงานตัว, ปฐมนิเทศ 3 กรกฎาคม 65 

Top