มรภ.สวนสุนันทาจับมือ บริษัท ธนบุรี เวลบีอิ้ง ศึกษาวิจัยกัญชง-กัญชาเพื่อการแพทย์และเชิงพาณิชย์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการในการศึกษาวิจัยและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจกัญชงและกัญชาทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ ร่วมกับ นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัทธนบุรี เวลบีอิ้ง จำกัด และเครือข่ายเชิงพาณิชย์พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับ CBD Academy คอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชงจากสหรัฐอเมริกาเพื่อยกระดับกัญชาและกัญชงของประเทศไทย ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิททยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย และเทคโนโลยีทางการแพทย์เกี่ยวกับกัญชง กัญชา สารสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา เพื่อการคิดค้น การผลิตการพัฒนาสายพันธุ์ วัตถุดิบกัญชง กัญชา คุณภาพดี สูตรตำรับยา ผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชา และวิธีการใช้กัญชาบำบัดโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย

รวมถึง ส่งเสริมความร่วมมือด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนากัญชง กัญชา พร้อมทำการศึกษา วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ และการกีฬา และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
Top