ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมส่งประกวดการจัดนิทรรศการ "วันลอยกระทง" ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาทุกชั้นปี ร่วมส่งประกวดการจัดนิทรรศการ "วันลอยกระทง" ในรูปแบบออนไลน์ ไม่จำกัดไอเดีย

ชิงเงินรางวัลกว่า ๑๑,๕๐๐ บาท ตามรายละอียดประชาสัมพันธ์นี้
 

ส่งผลงานได้ที่ Email : Sompong.en@ssru.ac.th

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด รับไปเลย ๓ หน่วยกิจกรรม
: ให้ระบุ ชื่อผู้จัดทำ สาขาวิชา และรหัสนักศึกษา ไว้หน้าสุดท้ายของการนำเสนอ
Top