มร.สส. จับมือ สำนักการศึกษา กทม. พัฒนาขรก.ครู-บุคลากร-นร.ด้านภาษาอังกฤษ

มร.สส. จับมือ สำนักการศึกษา กทม. พัฒนาขรก.ครู-บุคลากร-นร.ด้านภาษาอังกฤษ

 

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษให้กับข้าราชการคพัฒนาขรก.ครู-บุคลากร-นร.ด้านภาษาอังกฤษ

Top