สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 วชิรพยาบาล มูลค่ากว่า 800,000 บาท

สวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์-เวชภัณฑ์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 วชิรพยาบาล มูลค่ากว่า 800,000 บาท


วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานโครงการฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลค่า 800,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมี ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์ ผู้อำนวยการวชิรพยาบาล และรศ.ดร.นพ.เมษัณฑ์ ปรมาธิกุล ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 วชิรพยาบาล
สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประกอบด้วย เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 200 เครื่อง ชุด PPE ป้องกันไวรัส 400 ชุด ถุงรอยยิ้มเพื่อป้องกันไวรัส 200 ชุด ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร 400 ขวด ชุดเวชภัณฑ์จาก “เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า” 5,000 ชุด (ยาแก้ไอละลายเสมหะ, ยาอมแก้เจ็บคอ, หน้ากากอนามัยเคลือบสารสกัดจากมังคุดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ) และขนมสาหร่ายเพื่อสุขภาพ 5 ลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว

Top