สวนสุนันทา มอบชุด PPE สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด-19

สวนสุนันทา มอบชุด PPE สนับสนุนภารกิจต้านภัยโควิด-19

 

วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พร้อมด้วย คณาจารย์ ตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และตัวแทนผู้อบรมหลักสูตรสุดยอดนักบริหารระดับสูง SMART CEO มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล PPE (Personal Protective Equipme) ให้กับศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5)

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
ขอบคุณภาพ : เพจ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
www.ssru.ac.th

Top