สวนสุนันทาจับมือ บ.สบายใจซีบีดี จำกัด พัฒนาปลูกกัญชา-กัญชง สมุนไพรประโยชน์ทางการแพทย์

สวนสุนันทาจับมือ บ.สบายใจซีบีดี จำกัด พัฒนาปลูกกัญชา-กัญชง สมุนไพรประโยชน์ทางการแพทย์

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัท สบายใจซีบีดี จำกัด โดย นายนรินทร์ นิรุตตินานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท สบายใจ ซีบีดี จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ google meet สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันพัฒนาการปลูกกัญชา กัญชง รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในด้านเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และส่งเสริมด้านการศึกษา การวิจัยทางการแพทย์ ตั้งแต่กรรมวิธีการปลูก การตรวจหาสาระสำคัญ วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนจากกัญชา กัญชงเพื่อคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์ สร้างผลผลิตกัญชา กัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อีกด้วย

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มรภ.สวนสุนันทา : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top