HIDA HI Care ..ร่วมต่อลมหายใจให้ชีวิต

HIDA HI Care ..ร่วมต่อลมหายใจให้ชีวิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประธานโครงการฯ, รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้แทนคณะนักศึกษา ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ลงทะเบียนขอกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation )

นอกจากนี้ยังได้จัดอาหารเพื่อสุขภาพและขนมสาหร่าย มอบให้เป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม รวมมูลค่า 1,800,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นพ. สมศักดิ์อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564เวลา 10.00 น. ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยของที่มอบบริจาคประกอบด้วย
1. เครื่องวัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง
2. เครื่องวัดออกซิเจน 1,000 เครื่อง
3. เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ 1,000 ชุด
4. ยาละลายเสมหะสูตร Bisolvon 50,000 แผง
5. หน้ากากอนามัย 10,000 แผ่น
6. ยาฟ้าทะลายโจร 400 ขวด
7. ยากระชายขาว 200 ขวด
8. ข้าวกล่องเพื่อสุขภาพ 100 กล่อง
9. ขนมสาหร่ายและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ลัง

Top