สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th 

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

" ลงนามถวายพระพรออนไลน์ "


Top