สมัครอบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

สมัครอบรม ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สำนักทรัพย์สินและรายได้
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start up

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 12 มีนาคม 2564

โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์
สามารถสมัครผ่าน QR CODE
สอบถามเพิ่มเติม 0940246027


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bam.ssru.ac.th

ที่มา : สำนักทรัพย์สินและรายได้
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top