คหกรรมสวนสุนันทา ยกระดับวิชาการด้านอาหาร จับมือสถาบันมาการอง พัฒนาศักยภาพครบวงจร

คหกรรมสวนสุนันทา ยกระดับวิชาการด้านอาหาร จับมือสถาบันมาการอง พัฒนาศักยภาพครบวงจร


5 ม.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน Macaron Pastry Training Center โดย นายอีริค เปเรซ ประธานสถาบัน ซึ่งสาระสำคัญของการร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Macaron Pastry Training Center ในด้านการจัดตั้งและดำเนินโครงการขนมอบและเบเกอรี่อย่างมืออาชีพสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะการทำขนมอบของผู้มีประสบการณ์ตรงในระดับนานาชาติ ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพสูง สามารถบรรลุความเชี่ยวชาญที่ในอาชีพในอุตสาหกรรมขนมอบและเบเกอรี่รวมถึงการเป็นผู้ประกอบการในด้านดังกล่าวนี้อย่างมืออาชีพ ตลอดจนช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่การท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย พิธีลงนามในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของทั้งสองสถาบันร่วมเป็นสักขีพยาน อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวไมลีน เกอทรูซ หยู รองผู้อำนวยการสถาบัน Macaron Pastry Training Center และนายสมประสงค์ โขมพัสตร อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะที่ปรึกษา เป็นต้น

นับเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาศักยภาพที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของคหกรรมศาสตร์สวนสุนันทา

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top