กำหนดการพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อประดิษฐาน ณ วิทยาเขตนครฐม

กำหนดการพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี  ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.--
Top