25 พ.ย. 63 สวนสุนันทากำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า

25 พ.ย. 63 สวนสุนันทากำหนดจัดพิธีถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) กำหนดจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.10 – - 11.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม)
02-160-1109 ต่อ 104 / โทร. 08-1430-4515

Top