นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่4 สอบปฎิบัติการตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Body Interaction

นศ.สาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่4 สอบปฎิบัติการตรวจประเมินบำบัดโรคเบื้องต้น ด้วยเครื่อง Body Interaction


ที่มา : ณภัทร ช่างเพ็ง
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top