มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่ง นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินวิ่งเพื่อการกุศล “สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 โครงการพี่ส่งน้องเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนเหล่านักวิ่ง นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินวิ่งเพื่อการกุศล “สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่ 2 โครงการพี่ส่งน้องเรียน” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมสมทบทุนการศึกษาของนักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 04.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สำหรับงานเดินวิ่งเพื่อการกุศล “สวนสุนันทามินิมาราธอน ครั้งที่2โครงการพี่ส่งน้องเรียน” จะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 5 กิโลเมตร และ ประเภท 10 กิโลเมตร รุ่นอายุ 12-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50- 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้การจัดกิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อไป

ssru

สมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้เลยย 
Top