“กระเป๋าสตรีจากผักตบชวา” นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การันตีรางวัลจากเวทีวิจัยนานาชาติประเทศไต้หวัน ผลงาน นศ.สวนสุนันทา

“กระเป๋าสตรีจากผักตบชวา” นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การันตีรางวัลจากเวทีวิจัยนานาชาติประเทศไต้หวัน ผลงาน นศ.สวนสุนันทา

 

กนกพร” นศ.สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สวนสุนันทา พบแรงบันดาลใจจากส่วนเว้า-โค้งปีกค้างคาวสู่ “กระเป๋าสตรีจากผักตบชวา” นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การันตีผลงานรางวัลจากเวทีวิจัยระดับนานาชาติที่ไต้หวัน

นางสาวกนกพร ขำท่าพูด นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เจ้าของผลงาน กระเป๋าสตรีจากผักตบชวา (Water Hyacinth Bag) คว้าเหรียญเงิน (Silver Medal) จากการส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่เข้าประกวดเวทีวิจัยระดับนานาชาติ ในงาน 2020 International Innovation and Invention Competition จัดขึ้น ณ The Ambassador Hotel – Taipei (2020IIIC) ประเทศไต้หวัน

กนกพร กล่าวว่า "กระเป๋าสตรีจากผักตบชวา หรือ Water Hyacinth Bag นับนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุในงานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุธรรมชาติ โครงสร้างของกระเป๋าออกแบบใหม่โดยได้แรงบันดาลใจจาก ส่วนเว้าส่วนโค้งของปีกค้างคาว ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดมาออกแบบ เพราะปีกให้ความรู้สึกอ่อนไหว แต่ยังดูแข็งแกร่ง โดยโทนสีกระเป๋าจะเป็นสีดำ ซึ่งดึงมาจากสีของค้างคาว สีดำเป็นสีที่ใช้งานง่าย แต่งตัวง่าย ดูทันสมัย ใช้ใส่ของสำหรับสุภาพสตรี โดยออกแบบกระเป๋าให้เหมาะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสุภาพสตรี เมื่อหมดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ไม่ส่งผลเสียสิ่งแวดล้อมด้วย"

กนกพร กล่าวอีกว่า "ถือเป็นชิ้นงานวิจัยที่ต้องการนำผักตบชวามาแปรรูปเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม จากการแปรรูปแผ่นผักตบชวา และลดการเน่าเสียของน้ำ ลดการกีดขวางทางระบายน้ำ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยทำการทดลองวิจัยจากการนำผักตบชวามาขึ้นรูปแบบแผ่นผสมร่วมกับหนังแท้สีเทาเข้ม สู่การออกแบบจัดทำเป็นกระเป๋าสตรี ได้แก่ กระเป๋าทรงถุงผ้า (Tote Bag ) กระเป๋าถือทรงคลัทช์ (Clutch Bag ) กระเป๋าสตางค์ (Wallet) และ กระเป๋าทรงสะพายข้าง (Crossbody ) โดยมีสุภาพสตรีวัยทำงานเป็นกลุ่มเป้าหมาย”

กนกพร กล่าวต่อว่า "ปัจจุบันผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวาที่เคยได้รับความนิยม และสร้างรายได้เป็นอย่างดีในอดีตกลับได้รับความนิยมลดน้อยลง ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากกลุ่มลูกค้าและตลาดการส่งออกเกิดการอิ่มตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะข้อจํากัดในด้านรูปแบบของตัวกระเป๋าเอง จะพบว่า รูปแบบที่ทําการผลิตอยู่นั้นยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ ไม่ค่อยมีรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากนัก จึงทําให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋ามีกลุ่มผู้บริโภคเพียงเฉพาะกลุ่มเท่านั้น"

"ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผักตบชวา ที่เกิดการอิ่มตัวในปัจจุบันนั้น เกิดจากรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีความหลากหลายหรือมีรูปแบบที่ไม่ร่วมสมัย ซึ่งในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับและมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค คือ รูปแบบที่ทําการผลิตขึ้นมาใหม่ นั้นจะต้องมีความหลากหลาย ไม่ซํ้าของเดิม และเน้นการผลิตที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน โดยผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบและผลิตขึ้นมานั้น ต้องตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ ผลิตภัณฑ์ที่พึงมี สอดคล้องกับองค์ความรู้ ด้านหัตถศิลป์ พื้นบ้าน และตรงตามทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ ที่จะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้" กนกพร กล่าว

"ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงได้จัดทําขึ้นเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ และพัฒนากระเป๋าที่ผลิตจากผักตบชวาให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค อันเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไปได้นําไปใช้ประโยชน์ โดยได้นําเอาองค์ความรู้ ที่ได้จากการวิจัยนี้มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานกระเป๋าจากผักตบชวาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบันอีกด้วย" กนกพร กล่าวในที่สุด

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว
www.ssru.ac.th

Top