รับฝากขายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยฯ

รับฝากขายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยฯ

ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้ รับฝากขายสินค้า
ขอเชิญชวน นักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป ที่สนใจต้องการฝากขายสินค้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ

-อาหาร (ขนม ของทานเล่น ขนมไทย หรืออื่นๆ)
-เครื่องดื่ม (น้ำหวานอื่นๆ)


สนใจหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สำนักทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทร 02-160-1473,1474
#ฝากขาย #ขนม #SSRU
www.bam.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bam.ssru.ac.th
ที่มา : สำนักทรัพย์สินและรายได้
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top