งานกองทุนฯ เปิดให้ นศ.กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ปี2-5

งานกองทุนฯ เปิดให้ นศ.กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ปี2-5

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1.https://www.facebook.com/ssru.stu
2.http://sdd.ssru.ac.th/home

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

Top