ข้ามถนน​ปลอดภัย​ ข้าม​ทางม้าลาย​ 3 มิติ (Street ​Hero)

ข้ามถนน​ปลอดภัย​ ข้าม​ทางม้าลาย​ 3 มิติ (Street ​Hero)การจัดกิจกรรมทาสีทางม้าลาย 3 มิติ
ภายใต้โครงการ ข้ามถนน​ปลอดภัย​ ข้าม​ทางม้าลาย​ 3 มิติ (Street ​Hero) ในวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

ขอขอบคุณธนาคารออมสิน ที่ดูแลงบประมาณและค่าใช้จ่ายภายในโครงการให้ทั้งหมด และยังดูแลไปถึงเรื่องอาหารและเครื่องดื่มของทีมงาน จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทาสีทางม้าลาย 3 มิติทุกคน
อีกทั้งได้สนับสนุนส่งทีมมาทาสี มีการออกแบบให้เหมาะกับถนนในมหาวิทยาลัยมากที่สุด และประสานงานส่งตำรวจจราจรมาอบรมให้ความรู้อีกครั้ง
ในวันที่ 6 ต.ค. 2563 นี้

ขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏ​สวนสุนันทา​ที่อนุมัติให้จัดทำสิ่งใหม่ ๆ เล็งเห็นถึงคุณค่าในการพัฒนามหาวิทยาลัยในเชิงสร้างสรรค์

ขอบคุณร้าน ปริ้นท์แอนด์ปั้ม ผู้สนับสนุนด้านการจัดทำสื่อให้แก่โครงการ และขอบคุณกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สวนสุนันทา​ที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อและกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจราจรที่จะจัดขึ้นในเร็ววันนี้ (วันที่ 6 ต.ค.2563)


#StreetHeroSSRU

#PRSSRU
#กองพัฒน์สวนสุนันทา​
#Studentkickoffep7
#ภาพถ่ายสร้างสรรค์ทางม้าลาย3มิติ

Top