โรงแรมวังสวนสุนันทา ให้บริการ "คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์"

โรงแรมวังสวนสุนันทา ให้บริการ "คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์"
รักษาโรคทั่วไป – โรคเรื้อรัง ด้วยการนวดรักษา ยาสมุนไพร อบสมุนไพร
-ปวดตึงกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์-อัมพาต
-เข่าเสื่อม ไมเกรน หัวไหล่ติด นิ้วล็อค
-ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน ภูมิแพ้ สะเก็ดเงิน
-หัตถการสำหรับมารดาหลังคลอด ทับหม้อเกลือ
รักษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง (ปริญญาตรีการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
***ใช้สิทธิข้าราชการเบิกต้นสังกัดได้***

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 08.30 – 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 160 1420

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.bam.ssru.ac.th

ที่มา สำนักทรัพย์สินและรายได้
ผู้นำเสนอข่าว สำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top