เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

1.https://www.facebook.com/ssru.stu
2.http://sdd.ssru.ac.th/home

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

Top