รมว.วัฒนธรรมมอบรางวัลและเปิดงาน “ผ้าไทยใส่สบาย” สวนสุนันทาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัด

รมว.วัฒนธรรมมอบรางวัลและเปิดงาน “ผ้าไทยใส่สบาย” สวนสุนันทาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด “ผ้าไทยใส่สบาย ปี 2563” ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม และนิทรรศการจะมีถึงวันที่ 3 สิงหาคม โดยมีนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าประกวดผ้าไทยใส่สบาย และสื่อมวลชน

ายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดงานว่า “การส่งเสริมให้นักออกแบบรุ่นใหม่หันมาใช้ผ้าไทย ซึ่งมีความหลากหลายทั้งขนิดของเส้นใย กรรมวิธีการผลิต สีสัน และลวดลาย นำมาออกแบบตัดเย็บให้เป็นที่นิยมแก่ประชาชนชาวไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ นับเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรม และยังสามารถนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย

นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยว่า “โครงการส่งเสริมผ้าไทยใส่สบาย ปี 2563 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี มีผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดการออกแบบผ้าไทยใส่สบายได้รับโล่รางวัลจำนวน 15 ท่านและได้รับเงินรางวัลที่ 1 รองอันดับ 1 และอันดับ 2 รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล รวม 160,000 บาท จากจำนวนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 206 ผลงาน ขอเขิญชวนประชาชนผู้สนใจมาชมนิทรรศการการออกแบบผ้าไทยร่วมสมัยจากผลงานของทั้ง 15 ท่าน จำนวน 60 ชุดผลงาน ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 สิงหาคม ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวโดยสรุปว่า “โครงการส่งเสริมผ้าไทย โดยการจัดประกวดผ้าไทยใส่สบาย การจัดนิทรรศการ เพื่อเชิญชวนให้คนไทยหันมานิยมผ้าไทย และต่อยอดในทางอุตสาหกรรมแฟชั่นเสื้อผ้า ถือเป็นภารกิจที่สำคัญด้านหนึ่งของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา คือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการให้บริการวิชาการแก่สังคม สวนสุนันทามีสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งในการประกวดครั้งนี้นักศึกษาของเราก็ติด 1 ใน 15 คนด้วย คือ นายบรรพต คูณผล ในผลงานชุดหมอลำ เด๋อนางเด่อ และอาจารย์จากสาขาวิชา ได้แก่ ผศ.ดร.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ ผศ.สุวิธธ์ สาดสังข์ และอาจารย์กชพร อุชุกานนท์ชัย ได้นำนักศึกษาสาขาออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายไปร่วมงานกว่า 30 คน เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Top