สวนสุนันทาจัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สวนสุนันทาจัดพิธีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป อันมี พระศรีวินัยโสภณ (เกษม โธตโก) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น ได้ประกอบพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ประธานวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว ประธานนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป้นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในท้ายที่สุดผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว/ภาพ

Top